Urmǎreşte creşterea capacităţii fiecǎrei persoane de a lua decizii, de a se autoevalua realist, de a avea iniţiativă, flexibilitate în diferite situaţii specifice economiei de piaţă. Consilierea în carierǎ vizeazǎ dezvoltarea abilitǎţilor pentru rezolvarea unor probleme specifice, legate de carierǎ (indecizie, anxietate în domeniul vocaţional, insatisfacţie academicǎ, plan de carierǎ, etc.) şi se face într-o formǎ asemǎnǎtoare intervenţiei psihologice.

În situaţia în care sunt multe persoane care şi-au ales profesia doar urmând profesia pǎrinţilor, luând ca model profesorii din şcoalǎ, cunoştinţele, ca urmare a entuziasmului declanşat de un film sau o carte etc, prin consiliere şi orientare în carierǎ are loc clarificarea aspiraţiilor vocaţionale, însuşirea unor tehnici specifice de integrare şi organizare a informaţiilor despre sine, despre ocupaţii şi astfel devine vizibilǎ relaţia dintre ele.

Consilierul vocaţional te ajutǎ sǎ identifici competenţele, abilităţile şi concepţiile despre sine, în funcţie de modul specific de interpretare a lumii prin prisma imaginilor, a informaţiilor, mesajelor etc. care iţi sunt oferite şi interpretate de mediul social. În cadrul şedinţelor de consiliere, vei avea ocazia de a descoperi noi experienţe şi informaţii prin care poti sǎ-ţi dezvolţi identitatea şi imaginea de sine, te integrezi cu succes în mediul profesional, astfel încât sǎ obţii satisfacţii şi sa depǎşeşti cu succes contextele critice ale vieţii.

Beneficiile consilierii pentru orientarea în carierǎ:

– Cresc performanţele la locul de muncǎ şi satisfacţia profesionalǎ. În cazul în care eşti elev, vor creşte performanţele şcolare la materiile legate de scopurile tale de carierǎ.

– Conştientizezi legǎtura care se formeazǎ între deprinderi, cunoştinţele dobândite în şcoalǎ şi succesul profesional, ceea ce determinǎ, pe termen lung un randament profesional crescut;

– Creşterea motivaţiei pentru învǎţare;

– Dezvoltarea unor abilitǎţi de relaţionare interpersonalǎ şi a unor deprinderi importante pentru carierǎ, cum ar fi: autocunoaşterea, comunicarea, gestionarea timpului, negocierea conflictelor;

– Formarea deprinderii de planificare a învǎţǎrii;

– Dobândirea unor cunoştinţe specifice despre ocupaţii şi cariere;

– Formarea unei atitudini de explorare a oportunitǎţilor;

– Permite integrarea socială rapidă, flexibilǎ, creşterea iniţiativei şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului şi a hazardului în alegerea carierei.

 “Există un singur tip de succes: acela de a face din propria viaţă ceea ce vrei.” – Henry D. Thoreaun