Lector dr. CRISTINA ELENA STĂRICĂ

Psihoterapeut de familie şi cuplu, consilier vocaţional

Supervizor în consiliere educaţionalǎ

Centrul Medical „Sf. Parascheva”

Iaşi, Tǎtǎraşi, str. Pictorului nr.3,

 

Program: L-S, în  funcţie de programul clientului şi al psihoterapeutului

Programǎri – doar la telefon: 0745167146

 
 • Competenţe ca profesionist:

Sunt psihoterapeut, doctor în ştiinţe, pǎrinte şi profesor.  Cursurile speciale de psihoterapie de familie şi cuplu şi îndelungata practicǎ terapeuticǎ m-au ajutat să mă dezvolt ca profesionist. Abilitǎţile psihoterapeutice le-am perfecţionat şi prin susţinerea numeroasele ateliere de lucru, pe care le-am organizat (prezentate mai jos).

Prin studiile doctorale m-am specializat în consilierea în carierǎ.  Am învǎţat sǎ identific şi sǎ realiz programe de dezvoltare vocaţionalǎ, specifice fiecǎrei persoane, conform trebuinţelor organizaţionale şi individuale. De asemenea, sunt cadru didactic universitar şi membrǎ a “Centrului de consiliere vocaţionalǎ”, la Universitatea Petre Andrei din Iaşi.

La inceput, am dorit doar cariera didacticǎ iar pe mǎsurǎ ce am descoperit psihologia practicǎ, aceasta m-a acaparat cu totul.

ŞI TU POŢI URMA DRUMUL DORIT !

Tipuri de Servicii oferite:

 • Psihoterapie de familie şi cuplu,
 • Psihoterapie maritalǎ şi premaritalǎ,
 • Abordarea psihoterapeuticǎ a doliului,
 • Consiliere educaţională,
 • Consiliere privind alegerea şcolarǎ, a drumului profesional, a carierei,
 • Consilierea necesarǎ pentru autocunoaştere, dezvoltare personalǎ,
 • Psihodiagnostic şi evaluare,
 • Modalitǎţi de combatere a stresului,
 • Imbunǎtǎţirea relaţiilor cu ceilalţi, cu familia, la servici,
 • Noi deprinderi necesare meseriei de pǎrinte
 • Principii de creştere a copiilor
 • Gestionarea situaţiilor de discomfort (tulburǎri alimentare, depresie, anxietate şi îngrijorare, atacuri de panicǎ, fobii, tendinţa de a fi prea critic)
 • Dezvoltare personalǎ
 • Consiliere psihologicǎ în depresia postnatalǎ

Confidenţialitatea actului psihologic este garantatǎ prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberǎ practicǎ şi este o obligaţie a oricǎrui psiholog. http://www.copsi.ro

Psihologul:

– îşi asumǎ întreaga responsabilitate profesionalǎ faţǎ de beneficiar,

– manifestǎ conştiinciozitate şi integritate  profesionalǎ,

– trebuie sǎ se preocupe de perfecţionarea calificǎrii profesionale,

– nu face judecǎţi de valoare referitoare la viaţa beneficiarului,

– nu decide în locul clientului.

 •  Competenţe ca formator, profesor, educator:

Am organizat workshop-uri, ateliere de lucru şi sesiuni de formare, împreună cu alţi colegi specialişti:

2014

Ianuarie: “Patternuri specifice de comunicare: terapia iertării și însoțirea în moarte”;

2013 :

Noiembrie: “Comunicarea cu pacientul oncologic: diagnostic, interactiune pacient – familie – persoana de ingrijire, resurse terapeutice” – curs formare continuă;

Septembrie:Reacţia pacientului în faţa bolii şi consecinţele asupra evoluţiei bolii, a vieţii şi a familiei  acestuia” – curs formare continuă;

Mai: “Abilităţi de intervenţie în evaluarea şi consilierea pacienţilor oncologici şi a celor aflaţi în stadii finale ale vieţii, din perspectiva sistemică” – curs formare continuă;

Apilie:Gestionarea emoţiilor în procesul pierderii. Abordare terapeutică” – workshop.

2012

iulie: “Intervenţii de bazǎ în interacţiunea cu copiii aflaţi în dificultate”, ”Abilitǎţi necesare în conturarea unei cariere de succes – optimizarea personalǎ, lector invitat la şcoala de varǎ „BUNUL SAMARINEAN – consilierea grupurilor vulnerabile”, organizatǎ de Facultatea de Teologie Ortodoxǎ, Specializatea Teologie Asistenţǎ Socialǎ, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Fundaţia pentru copii “Sf. Sava” din Buzǎu, desfǎşuratǎ  la Bişoca;

mai, iunie, septembrie: „Abordarea psihoterapeutică a familiei adolescentului toxicoman, curs acreditat de Colegiul Psihologilor din România în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi  Internelor, Agenţia  Naţională  Antidrog, Centrul Regional de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi, Centrul de Asistenţă Integrată a Adicţiilor şi susţinut alǎturi de psih. Mihaela Ciobanu, Centrul de Asistenţă Integrată a Adicţiilor;

mai: Cariera şi adolescenţii”, în cadrul programului organizat de Universitatea Petre Andrei  din Iaşi, Facultatea de Psihologie  şi Ştiinţele Educaţiei şi Asociaţia Liga Studenţilor;

aprilie: atelierul de lucru: “Dezvoltarea abilităţilor parentale prin metode de disciplinare pozitivă”, alǎturi de  prof. psihopedagog  Manuela Vlasie şi prof. psihopedagog  Corina Sandu, la Simpozionul Kreatikon;

aprilie:  “Puterea de a decide”, alǎturi de psihoterapeut Beatrice Chicoş, la conferința „Autismul – Oamenii speciali de lângă noi”Ce știm despre aceștia?;

2005 – 2011: Teme: Tehnici de intervenţie în comunicare”, Infidelitatea. Cum înfruntăm inamicul relaţiilor de cuplu?”, „Criza de cuplu şi infidelitatea”, „Abilităţi implicate în dinamica unei cariere de succes”, din domeniul consilierii vocaţionale şi a terapiei de familie şi cuplu.

 •  Competenţe ca părinte – am experienţǎ de 18 ani deoarece sunt fericita mamǎ a 2 fete.