• Psiholog sau psihoterapeut?

Psihologul este absolventul unei facultǎţi de psihologie şi a unui master în domeniu.

Psihoterapeutul este absolventul unei facultǎţi de psihologie, a unui master şi care a mai  urmat o formare (timp de câţiva ani) într-o şcoalǎ de psihoterapie şi a fǎcut sute de ore de dezvoltare personalǎ (fiind într-un fel client în şedinţe de psihoterapie individualǎ sau de grup), obţinând astfel atestatul de liberǎ practicǎ (are dreptul de a profesa ca psihoterapeut). El este atestat astfel de Colegiul Psihologilor din România (www.copsi.ro).

Deci psihologul/ psihoterapeutul:

·       nu  poate citi gândurile celorlalţi;

·       nu prescrie medicamente;

·       nu te poate manipula sau nu te poate face sǎ îţi pierzi controlul;

·       nu te poate hipnotiza fǎrǎ ca tu sǎ îţi doreşti acest lucru (hipnoza reprezintǎ o stare de relaxare în care sugestibilitatea subiectului se accentueazǎ);

·       nu te judecǎ, nu te criticǎ, nu îţi spune ce sǎ faci, nu îţi impune, nu îţi dǎ sfaturi

  • Psiholog sau psihiatru?

Psiholog/ psihoterapeut:
– A terminat facultatea de psihologie şi a fǎcut cursuri pentru o anumitǎ abordare psihoterapeuticǎ;
– Face evaluare psihologicǎ şi asistǎ persoana/familia/grupul aflatǎ în impas şi o ajutǎ sǎ se reechilibreze, folosind resursele fiecǎrui membru. Facilitează explorarea, descoperirea şi mobilizarea acestor resurse. Nu prescrie medicamente.
– Identificǎ cauzele situaţiei problematice şi îl ajutǎ pe client sǎ le vadǎ, sǎ înţeleagǎ modul în care acestea acţioneazǎ. Urmăresc efectele produse şi caută împreunǎ soluţii adecvate vieţii clientului;

Psihologul nu este medic.
 Psihiatru:

– A terminat facultatea de medicinǎ si a urmat specializarea în psihiatrie;

– Pune un diagnostic şi acţioneazǎ asupra simptomelor prin medicamentaţie.

– Sunt cazuri în care este indicatǎ întâi intervenţia psihiatricǎ şi apoi este nevoie de ajutorul  psihologului/psihoterapeutului prin şedinţele de psihoterapie. Este vorba de situaţia în care gradul de funcţionare a clientului/pacientului este grav afectat, acest lucru provocând o suferinţǎ prea mare.

  • Ce este psihoterapia? …. este intervenţia psihologicǎ la care se apeleazǎ pentru rezolvarea problemelor de natura psihologicǎ şi pentru îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii.

Psihoterapia este un proces complex de tratament, centrat pe reducerea sau pe eliminarea acelor simptome ce produc disconfort.
Şedinţele sunt structurate pe baza unor cunoştinţe teoretice şi au ca principal obiectiv cǎutarea resurselor interne ale clientului, necesare pentru a ajunge la starea de bine. Între şedinte se dau anumite instrucţiuni (exerciţii, recomandǎri), care au rolul de a forma noi deprinderi sǎnǎtoase de viaţǎ.
Psihoterapeutul şi clientul formeazǎ o echipǎ care lucreazǎ împreunǎ la identificarea şi rezolvarea problemelor şi a dificultǎţilor clientului.

  • Psihoterapeutul  nu dă sfaturi!
  • Forme ale psihoterapiei: psihoterapie individuală, de grup, de famile, de cuplu, dezvoltare personală folosind tehnicile terapeutice conform şcolii în care este format terapeutul.