Cum ne înţelegem cu cei care par altfel decât noi?

Cu cât o familie este mai mare, cu atât relaţiile dintre membrii ei devin mai complexe. Ce ar trebui sǎ facǎ persoanele cu predispoziţii opuse ca sǎ se înţeleagǎ bine între ele?

 Extravertiţii le pot oferi introvertiţilor un spaţiu al lor, liniştit, sǎ nu le pretindǎ sǎ comunice tot timplul cu ei.

Introvertiţii îşi pot folosi trǎsǎturile extravertite când interactioneazǎ cu aceştia, ştiind cǎ se pot reîntoarce oricând doresc la atitudinea introvertitǎ.

Senzorialii pot da mai multǎ atenţie ideilor intuitivilor, capabile sǎ le ofere o viziune asupra viitorului.

Intuitivii pot învǎţa de la senzoriali despre lumea concretǎ,informaţii utile pentru viaţa practicǎ.

Reflexivii îi pot asculta mai atent pe afectivi, încercând sǎ ţinǎ cont mai mult de sentimentele oamenilor.

Afectivii pot avea puncte de vedere mai logice şi încerce sǎ îşi imagineze consecintele anumitor situaţii.

Judicativii şi perceptivii pot face o echipǎ in situaţia în care trebuie sǎ organizeze ceva: perceptivii trebuie sǎ-şî respecte angajamentele iar judicativii sǎ se concentreze asupra rezolvǎrii problemelor organizatorice.

Hedges, P (2002). Personalitate şi temperament. Ghidul tipurilor psihologice.

Ed. Humanitas. Bucureşti