Tu eşti şi Umbra şi Lumina

Cǎlǎtorind cǎtre Sine, relaxat şi atent, surprins de ceea ce simţi, conştient de tine….poţi deveni mai responsabil pentru alegerile tale!

Tu eşti şi Umbra şi Lumina.

Umbra este oglinda întunecatǎ care te însoţeşte pretutindeni şi îţi reaminteşte cǎ Tu …eşti şi Lumina.

Amândouǎ sunt împreunǎ atunci când Tu gândeşti, înţelegi, înveţi, acţionezi, asculţi, …

 Umbra – pentru cǎ are ceva “umbros” e asemenea unei forţe nedomolite. E subpersonalitatea refuzatǎ, ascunsǎ. O purtǎm veşnic cu noi, ca un însoţitor întunecat cǎlcându-ne pe urme. Mare parte din timp reuşim sǎ o ignorǎm dar ea are nsuşirea sâcâitoare de a ne reaminti mereu cǎ existǎ, mai ales în cursul viselor noastre.

Observǎ dansul Luminii şi Umbrei atunci când …creezi, proiectezi şi distrugi …atunci când, iubind – încǎlzeşti, doreşti, speri, te bucuri, suferi, dǎruieşti, te retragi, declanşezi …şi te maturizezi spiritual.

Priveşte-le şi simte-le atunci când, acţionând împreunǎ, în aceeaşi direcţie sau în sensuri opuse – inspiri şi expiri, respire şi te abţii, te mişti şi te opreşti, elimini şi reţii, te hrǎneşti şi te înfometezi, acţionezi şi te relaxezi, decizi şi amâni, primeşti şi refuzi…..prin toate eşti şi nu eşti Tu, vii şi pleci…mereu altfel.

Tu faci din trupul, mintea şi spiritul Tǎu – locul regenerator al trecerilor tainice din Umbrǎ, în Luminǎ şi din Luminǎ, în Umbrǎ.

Vizualizeazǎ-le pe amândouǎ deodatǎ – Lumina şi Umbra – nǎscându-se şi stingându-se una pe alta şi cuprinde-le atent şi iubitor într-o frumoasǎ îmbrǎţişare de Sine.

Observǎ-te unindu-te cu Umbra, unindu-te cu Lumina…Fii martorul devenirii tale în fiecare clipǎ…Incearcǎ sǎ te simţi şi sǎ înţelegi cum şi în ce fel devii mai conştient de fiinţa ta, de ceea ce conţii, eşti şi poţi realize chiar acum, chiar aici în spaţiul devenirii tale interioare şi exterioare….

Experimenteazǎ-te…

O parte însemnatǎ din potenţialul şi energia instinctivǎ a Sinelui este captatǎ de Umbrǎ. Conştientizarea Umbrei înseamnǎ sǎ obţii împǎcarea cu conţinutul ei, sǎ obţii sentimentul unei vitalitǎţi, sǎ devii mai puternic, mai creator, mai întreg. Sǎ posezi Umbra înseamnǎ sǎ fii rǎspunzǎtor pentru ea – sǎ nu te mai simţi constrâns, opţiunile tale sǎ devinǎ posibile!

 (Mitrofan Iolanda, “Cǎlǎtorii lejere cǎtre Sine”, Ed. Sper, 2009)